Biedrība Vislielākā dāvana apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs iesniedzat saistībā ar vislielakadavana.lv vietnes lietošanu, jebkādu pieejamo materiālu lejupielādi un jebkādu saziņas rīku izmantošanu vietnē, tiek ievākt, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Eiropas Savienības personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiks apstrādāti un uzglabāti uz laiku, kas atbilst šeit norādītajam nolūkam, un glabājas tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.

Ievāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas ir nepieciešams datu apstrādei šeit norādītajam mērķim, vai gadījumā, ja šādu pienākumu uzliek spēkā esošie normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt Jūsu datu aktualizāciju, informāciju par Jūsu personas datu izmantošanu, kā arī pieprasīt Jūsu datu dzēšanu.

Piekrītu

Vadītāja atskaite projektam Vislielākā Dāvana


Projekta kontaktpersona


Organizācija


Organizācijas adrese


Projekta pasākumiIzdalītie materiāli

Materiāli, kas tika demonstrēti un izdalīti pasākumā bērniem, lai viņiem būtu iespēja vairāk uzzināt par Dievu:
 Latviešu valodāKrievu valodā
Brošūra "Vislielākā Dāvana"
Kurss "Vislielākais Ceļojums"

Turpmākais darbs

Kāda veida turpmākais darbs notiek ar bērniem, kas piedalījās pasākumā?

Liecības

Uzrakstiet 2-3 liecības par to, kā notik pasākums, kāds īpašs gadījums ar bērnu, ģimeni, telpām, naudu, transportu. Kaut kas, kas iedrošinātu citus.

Bildes

Lūdzu pievienojiet 2-3 bildes no evaņģelizācijas pasākuma dienas
Bilde
Bilde
Bilde


Participate

Pievienojies mūsu lūgšanu tīklam

Lūdz par Projektu Vislielākā Dāvana visa gada laikā

Biedrība "Vislielākā dāvana" ir dibināta 14.09.2017. ar mērķi realizēt projektu "Vislielākā dāvana" Latvijā un pasludināt Evanģēlija vēsti cilvēkiem.

Projekta Vislielākā Dāvana komanda
Kontakti

Tālrunis+371 26445107+371 26375380
E-pasts
vislielakadavana@gmail.com

Rekvizīti

Biedrība "Vislielākā dāvana"
Reģ.nr. 40008268395
Avotu iela 68-3, Rīga, LV-1009
Swedbank, HABALV22
Konta Nr. : LV88HABA0551044170584