Biedrība Vislielākā dāvana apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs iesniedzat saistībā ar vislielakadavana.lv vietnes lietošanu, jebkādu pieejamo materiālu lejupielādi un jebkādu saziņas rīku izmantošanu vietnē, tiek ievākt, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Eiropas Savienības personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiks apstrādāti un uzglabāti uz laiku, kas atbilst šeit norādītajam nolūkam, un glabājas tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.

Ievāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas ir nepieciešams datu apstrādei šeit norādītajam mērķim, vai gadījumā, ja šādu pienākumu uzliek spēkā esošie normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt Jūsu datu aktualizāciju, informāciju par Jūsu personas datu izmantošanu, kā arī pieprasīt Jūsu datu dzēšanu.

Piekrītu
Apskaties, kā Vislielākā Dāvana sasniedz bērnus!

Kas ir Projekts Vislielākā Dāvana?

Piegādāta bērnu rokās caur vietējo draudzi, katra dāvana ir iespēja pastāstīt par Jēzu Kristu un Dieva mīlestību.Projekts

Projekts "Vislielākā dāvana" ir lieliska iespēja draudzēm un organizācijām Latvijā sludināt Labo Vēsti bērniem izmantojot starptautiskās organizācijas Christams Operation Child piegādātās dāvanu kastes un nodarbību materiālus pēcdarbam ar bērniem.

Iepriekšejie sasniegumi

Katru gadu Latvijā Projekts Vislielākā Dāvana sasniedz tūkstošiem bērnu, arī iepriekšējā sezonā tika izdalītas vairāk nekā 24 000 dāvanu kastītes visā Latvijā, kā rezultātā tūkstošiem bērnu tika pasludināta Labā Vēsts un veikts pēcdarbs un audzināšana.

2018. gada vīzija

Vēlamies iesaistīt arvien vairāk partneru projektā "Vislielākā dāvana", kuri savukārt varētu pasludināt Evaģēlija vēsti vēl vairāk bērniem un turpināt to pēc projekta programmas novadīšanas. 2018.gada sezonā plānojam izdalīt vairāk nekā 32 000 dāvaniņu.

Jaunākas ziņas

 • Pateicība un Lūgšana par projektu Vislielākā Dāvana
  Pateicība un Lūgšana par projektu Vislielākā Dāvana

  Tuvojoties jaunajam, visaktīvākajam projekta "Vislielākā Dāvana" sezonas posmam, mēs gribētu aicināt Jūs pateikties Dievam, mūsu mīļajam Kungam,...

  Turpināt lasīt
 • Pievienojaties lūgšanu tīklam
  Pievienojaties lūgšanu tīklam

  Vēlamies informēt, ka ir sākusies pieteikumu pieņemšanaTurpināt lasīt

 • "es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās," Efeziešiem 1:16
  "es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās," Efeziešiem 1:16

  Lūgšana, tas ir dvēseles kliedziens, jo patiesāka, jo klusāka. Jaunā sezona nav aiz kalniem un mums ir nepieciešamas jūsu lūgšanas. Visu spēj pa...

  Turpināt lasīt
 • Lieliski jaunumi!
  Lieliski jaunumi!

  Lieliski jaunumi! Materiāli skolotājiem jau ir Latvijā (gan latviešu, gan krievu valodās, bukleti, Bībeles). Tas nozīmē, ka laiks gatavoties jau...

  Turpināt lasīt
 • Iespēja iegādāties rotaļlietu "Sems"
  Iespēja iegādāties rotaļlietu "Sems"

  Dārgie partneri!

  Ja Jums ir vēlēšanās apmācību programmā "Vieslielākā dāvana" izmantot rotaļlietu "Sems" lūdzu zvanīt Viktorijai 2684...

  Turpināt lasīt
 • Kursa vadītājiem
  Kursa vadītājiem

  Šodien mēs publicējam kursa vadītāju rokasgrāmatas latviešu un krievu valodā - tos var par brīvu lejupielādēt no Materiālu sadaļas. Lai šie mate...

  Turpināt lasīt
Longest Journey

Vislielākais Ceļojums

Kopš 2010. gada vairāk nekā 11 miljoni bērnu, kuri saņēmuši dāvanu, piedalījās Lielākajā Ceļojumā - 12 stundu mācekļu programmā. Bērni mācās no vietējiem brīvprātīgajiem, ko īsti nozīmē sekot Jēzum un dalīties savā ticībā ar draugiem un ģimeni.


Šeit Jūs atradīsiet pilnu materiālu klāstu apmācību programmai Lielākais Ceļojums

 • “Esmu redzējis to vairāk nekā 20 gadus - šīs apavu dāvanas rada cerību bērniem visā pasaulē un parāda viņiem Jēzus Kristus mīlestību.”
  Franklins Grēms
  Samariešu Somas prezidents
 • “Daudziem no šiem zēniem un meitenēm šī ir pirmā dāvana, ko viņi jebkad ir saņēmuši, un viņi nekad to neaizmirs.”
  Franklins Grēms
  Samariešu Somas prezidents
 • “Visās valstīs ziedotās apavu dāvanas dos cerību bērniem, kas dzīvo nabadzībā ārzemēs.”
  Rendijs Riddls
  "Operācija Ziemassvētku Bērns" direktors ASV
Participate

Pievienojies mūsu lūgšanu tīklam

Lūdz par Projektu Vislielākā Dāvana visa gada laikā

Starptautiskā projekta „Vislielākā Dāvana” pamatvērtības

Projekta „Vislielākā Dāvana” kalpošana tiek realizēta ar dāvanu kārbiņu izdalīšanas pasākumiem sadarbībā ar vietējām draudzēm. Turpmāk norādītās pamatvērtības ir jāievēro visos projekta “Vislielākā Dāvana” kalpošanas līmeņos.


Projekts tiks organizēts un novadīts, balstoties uz lūgšanām visos tā realizācijas posmos.

1. Tesaloniķiešiem 5:17; Romiešiem 8:26; 1. Jāņa 5:14; Mateja 18:19-20

Projekts ir evaņģēlisks, bet ne manipulējošs.

1. Pētera 3:15-16

Projekts tiks stratēģiski plānots un īstenots, un tā mērķis - ilgtermiņā ietekmēt garīgo izaugsmi.

Efeziešiem 5:16; Lūkas 14:28-33

Projekts tiks īstenots, piedaloties vietējai draudzei, lai stiprinātu tās statusu un atpazīstamību sabiedrībā, lai celtu draudzes kalpošanas līmeni.

Efeziešiem 1:22-23, 5:25-27


Projekts tiks īstenots ar mīlestību un cieņu, godīgi un bez aizspriedumiem pret vistrūcīgākajiem.

Kolosiešiem 3:11-14; Jēkaba 1:27

Projektam jābūt labi saplānotam un noorganizētam, tā parādot atbildīgu attieksmi pret mums uzticēto: evaņģēliju, bērniem un dāvanām.

Marka 10:13-16; Jēkaba 1:27

Projektu izmantosim, lai mobilizētu bērnus lūgšanai, evaņģelizācijai un māceklībai.

1. Timotejam 4:12; Mateja 9: 36-38, 28:18-20

Biedrība "Vislielākā dāvana" ir dibināta 14.09.2017. ar mērķi realizēt projektu "Vislielākā dāvana" Latvijā un pasludināt Evanģēlija vēsti cilvēkiem.

Projekta Vislielākā Dāvana komanda
Kontakti

Tālrunis+371 26445107+371 26375380
E-pasts
vislielakadavana@gmail.com

Rekvizīti

Biedrība "Vislielākā dāvana"
Reģ.nr. 40008268395
Avotu iela 68-3, Rīga, LV-1009
Swedbank, HABALV22
Konta Nr. : LV88HABA0551044170584